Formulár na odstúpenie od zmluvy

Adresa:

obchodná firma:

IČ:

se sídlem:

spoločnosť je zapísaná v obchodnom rejstříku vedeném  ………………………………….  soudem v  ………………………………….  v oddiele  …………………………………. , vložka č. …………………………………. ,

email:

Oznamuji, že týmto odstupujú od kúpnej zmluvy o nákupe tohoto tovaru:

……………………………………………………………………………………………………………….

Číslo zmluvy/daňového dokladu: …………………………….

Dátum objednávky tovaru: ……………………………….

Datum obdržení zboží: ……………………………….

Meno a príjem zákazníka: ………………………………..

Adresa zákazníka: ……………………………………………………………………………………………….

Dátum: ………………………………..

Podpis zákazníka:

_______________________